facebooktwitter

De brandveiligheid van uw bedrijf is een vereiste voor u en uw medewerkers. Een juiste projectering is dan ook van essentieel belang. De projectering van brandblusmiddelen, het opstellen van een ontruimingsplan of een vluchtwegindicatie is specialisten werk. Meis Brandbeveiliging is hierbij uw specialist! In overleg met u leveren wij een plan op maat voor elk soort bedrijf.

BRANDBEVEILIGING

Heeft u een nieuw pand of object dat moet worden beveiligd tegen brand, dan bent u bij Meis Brandbeveiliging aan het juiste adres. Wij verzorgen voor u volledige brandbeveiliging van elk pand of object. Tijdens een kennismakingsgesprek zijn wij het luisterende oor naar al uw wensen. Vervolgens zullen wij een brandrisico analyse maken van uw bedrijf en werkzaamheden en gaan wij de brandveiligheid bepalen door middel van projectering conform de wettelijke eis NEN 4001:2006 en aanvulling NEN4001+C1:2008. Aan de hand van onze bevindingen zullen wij u een advies en een voorstel aanbieden. Na goedkeuring kan worden gestart met de invulling en uitvoering van de werkzaamheden.

PROJECTERING

Onder projectering wordt verstaan het dusdanig plaatsen van blustoestellen in een pand of object, dat een zo verantwoord mogelijke beveiliging tegen brand ontstaat. Bij het projecteren van een pand of object wordt een driestappenplan aangehouden. In eerste instantie vindt zonering plaats. Dit betekent het indelen van het te beveiligen pand in verschillende zones met, waar mogelijk, overeenkomstig gebruik en brandrisico.
Vervolgens wordt de basisveiligheid bepaald per zone. Dit houdt in het minimaal vereiste aantal brandpreventiemiddelen binnen de zone conform de wettelijke eisen. Tot slot worden aan de hand van de specifieke risico’s binnen uw bedrijf aanvullende brandpreventiemiddelen bepaald per zone. Als deze gegevens gespecificeerd zijn op uw bedrijf kan er geprojecteerd worden.
De brandpreventiemiddelen zullen worden ingetekend op de bouwtekeningen en vluchtroutes, noodplannen en veiligheidsignaleringen zullen worden bepaald.

 

PRAKTIJK

Er wordt samen met u als opdrachtgever bekeken of de projectering in de praktijk haalbaar zijn. Op locatie zullen wij alle punten nalopen. Wanneer een akkoord is bereikt zullen de brandblusmiddelen, pictogrammen, en ontruimingsplattegronden worden geïnstalleerd. De blusmiddelen en noodverlichtingen waarvan de keuringsdatum is verlopen worden opnieuw gekeurd. De resultaten worden gerapporteerd in een digitaal onderhoudsrapport. Dit onderhoudsrapport wordt verstrekt aan de opdrachtgever.

OPLEIDINGEN

Naast ons advies in veiligheidsmiddelen is het ook belangrijk dat uw medewerkers weten wat te doen bij een calamiteit. Hiervoor hebben wij Meis Bedrijfshulpverlening welke is gespecialiseerd in het opleiden en trainen van uw Bedrijfshulpverleners.
Alle cursussen worden verzorgd door ervaren en gecertificeerde docenten/instructeurs. Dit kan op één van onze vestigingen, maar ook in-company op uw locatie met één van onze mobiele trainingsunits. 
Meis Bedrijfshulpverlening is in het bezit van het NIBHV-keurmerk om de kwaliteit van onze opleidingen te borgen.

Meer informatie: Meis Bedrijfshulpverlening

Meis Brandbeveiliging BV
Papland 13-E
4206 CK Gorinchem
0183 675166
info@meis-brandbeveiliging.nl

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op en we zorgen ervoor dat we binnen 24 uur reageren.