facebooktwitter

Verwarring over gebruik begrip REOB

De VEBON-NVOB krijgt de laatste tijd wat vragen over REOB en wanneer de uiting van REOB gebruikt mag worden. Er blijkt nog wel eens verwarring te zijn, omdat in het verleden REOB ook aan diploma’s gekoppeld was. Het diploma voor een geschoolde vakbekwame monteur is niet hetzelfde als het certificaat voor het onderhoud dat een bedrijf levert.

REOB is primair bedoeld voor gecertificeerde bedrijven. Daarnaast mag REOB gebruikt worden door bedrijven die door VEBON-NOVB als erkende opleidingslocatie zijn aangemerkt. Komt u een situatie tegen waar onterecht gebruik wordt gemaakt van REOB? Meldt het ons via info@vebon-novb.nl.

Homeride 2018 voor RMD kinderfonds

Dirk van Opstal van Meis-Brandbeveiliging gaat met zijn team “Tandje Durbij” deelnemen aan Homeride 2018, het sponsor wieler event van het RMD kinderfonds

Ook in 2018 vind er weer een HomeRide plaats, met als doel geld inzamelen voor de Ronald McDonald huizen. Het is een rit van 500 km, dag & nacht door Nederland… we hebben een groep samengesteld en gaan als team “Tandje Durbij” deelnemen aan dit mooie event.

Je voelt al aan waar ik naar toe wil, juist wij willen gesponsord worden. Daarom de vraag wil jij ons sponsoren? en daarmee een bijdrage leveren aan het welzijn en geluk van gezinnen met een ziek of gehandicapt kind.
Een huisovernachting sponsort u met 65 euro:
Voor deze gelegenheid wil ik je vragen om “Tandje Durbij” met 65 / 130 / 195 / 260 / 325 ……. euro te sponsoren.
Ik zou het top vinden als wij je naam mogen toevoegen aan de lijst van sponsoren, ook krijgt je van de organisatie per mail een bewijs van betaling voor je administratie.
Vanzelfsprekend is elk bedrag, groter of kleiner, van harte welkom.

Wil je ook doneren ? Dit kan heel eenvoudig.

Klik hier op DONEER, dan kun je team “Tandje Durbij” direct sponsoren door je gegevens op de website in te vullen.

Namens “Tandje Durbij” gezinnen en kinderen bedankt !

Team Tandje Durbij:
Hans van Hoof– Ton van Kaathoven – Rolf vd Meijs – Robert van Ree
Bart Rem – Dirk van Opstal – Lon Steenbakkers – Tijs Hoek – Hub Simons
Roland van Rozendaal – Mark van Rozendaal – Jan van Uden en begeleiders

Brandweer en verzekeraars lanceren Visie brandveilig ondernemen.

Verzekeraars en brandweer slaan met een gezamenlijke visie de handen ineen om ondernemers te wijzen op het belang van brandveilig ondernemen en bedrijfscontinuïteit. Veel bedrijven onderschatten de impact van een (grote) brand en realiseren zich niet dat ongeveer de helft van de ondernemingen na zo’n brand binnen twee jaar failliet is. Onder meer via de website Checklistbrand.nl kunnen ondernemers informatie over brandoorzaken vinden en een risicoscan laten uitvoeren.
Verruiming van regelgeving in de afgelopen jaren heeft gezorgd voor meer ruimte voor ondernemen. Deze ruimte betekent ook méér eigen verantwoordelijkheid voor de ondernemer. “Ook al voldoet de ondernemer aan de regels, daarmee is niet automatisch sprake van een ‘brandveilig gebouw’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. De regels gaan vooral over veilig kunnen vluchten bij brand. De brandweer richt zich bovendien bij het bestrijden van brand vooral op het voorkomen van uitbreiding naar naastgelegen compartimenten of gebouwen.

Risico onderschat
In veel gevallen is het volledig afbranden van het bedrijfsgebouw dan ook een ‘voorspelbare afloop’. “Dit risico wordt veelal onderschat door ondernemingen. Al jaren zien we een stijging van miljoenenbranden. In sommige sectoren worden de risico’s zo groot dat het ook steeds moeilijker wordt om hier tegen te verzekeren. Bovendien komen veel bedrijven een grote brand niet te boven, ook als de verzekeraar de verzekerde schade tijdig heeft uitgekeerd. Goed risicomanagement is daarom van wezenlijk belang”, stelt Leo de Boer, directeur Schade van het Verbond van Verzekeraars.

Meer focus op preventie noodzakelijk
Het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland hebben in een eerdere intentieverklaring aangegeven veel gezamenlijke belangen te hebben en te streven naar het voorkomen van brand: van optreden achteraf (blussen door de brandweer, schade vergoeden door de verzekeraar) naar preventie om brand, leed en schade te voorkomen. In 2016 waren er liefst 150 bedrijfsbranden met een schade van minimaal één miljoen euro, de totale schade lag op 470 miljoen euro.

Veel ondernemers onderschatten de gevolgen van brand. Dat brand en rook gevaarlijk zijn voor werknemers en klanten is helder, en dat een brand grote schade kan toebrengen aan het pand en de inventaris is evident. Weinig bedrijfseigenaren realiseren zich dat brand grote gevolgen kan hebben voor de omgeving en het milieu – denk aan lekkende stoffen, giftige dampen en asbest – en dat ondernemers hiervoor aansprakelijk zijn. Door leveringsproblemen na brand gaan klanten mogelijk naar concurrenten en het is maar de vraag of ze allemaal na herstart weer terugkomen. Na een grote brand redt circa de helft van de bedrijven het niet als dit soort gevolgschade niet geregeld is. “Het is goed om rookmelders en vluchtwegen in je pand te hebben, maar dat alleen is onvoldoende om brandveilig te zijn”, aldus Leo de Boer van het Verbond.

Checklistbrand.nl
Brandweer en verzekeraars willen gezamenlijk ondernemers meer risicobewust maken, onder meer door risicomanagement onder de aandacht te brengen: weet de ondernemer welke risico’s hij loopt voor zowel de kans op brand als de mogelijke afloop daarvan? Om de schade bij brand zoveel mogelijk te beperken is tijdwinst essentieel, door bijvoorbeeld de compartimentering op orde te hebben, gebruik te maken van onbrandbare isolatie en installatie van brandmelders en goed toegankelijke bluswatervoorzieningen. De website Checklistbrand.nl biedt online tools voor meer en beter inzicht.

Bron: Brandveilig.com

Jaaroverzicht fatale woningbranden

De Brandweeracademie heeft het Jaaroverzicht fatale woningbranden gepubliceerd. In 2017 vielen er 28 dodelijke slachtoffers als gevolg van een niet met opzet veroorzaakte fatale woningbranden. Een daling ten opzichte van 2016 toen 32 fatale woningbranden plaatsvonden met 37 slachtoffers. Roken is de belangrijkste brandoorzaak. Twee derde van de slachtoffers is 61 jaar of ouder, en een derde hiervan is zelfs ouder dan 80 jaar.
Twee derde van de fatale woningbranden is ontstaan door menselijk handelen. Lector Brandpreventie René Hagen: “Hierbij is onvoorzichtigheid bij roken (30 procent) de meest voorkomende brandoorzaak, gevolgd door onvoorzichtigheid bij koken (15 procent). Ongeveer één op de zeven fatale woningbranden is ontstaan door een technische oorzaak in elektrische apparatuur.” De helft van de woningbranden is ontstaan in de woonkamer. Verder zijn de branden vooral ontstaan in de keuken (30 procent) en slaapkamer (15 procent). “Ouderen blijven helaas oververtegenwoordigd in de brandslachtofferstatistieken: twee derde van de slachtoffers was 61 jaar of ouder en een derde hiervan was zelfs ouder dan 80 jaar”, aldus Hagen.

Ziekenhuis
Jaarlijks melden zich 80.000 mensen met brandwonden bij de huisarts of huisartsenpost. Voor 1.300 slachtoffers van brandwonden is opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Bij 768 (cijfers 2016) mensen zijn de brandwonden zo ernstig, dat opname in één van de drie brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) nodig is.

Eenvoudige maatregelen
Wevers: ‘Voor de brandweer bevestigt dit rapport dat we ons moeten blijven inzetten voor alles wat is gericht op het voorkomen van brand en het vergroten van zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn. We geven voorlichting op scholen, doen veel huisbezoeken en voeren campagnes met partners als de Brandwonden Stichting. In heel Nederland zetten brandweercollega’s prachtige initiatieven op die ons bewust maken van de risico’s die we dagelijks lopen. Met eenvoudige maatregelen kunnen we branden voorkomen. Blussen voordat het brandt. Dat is superbelangrijk, want in een paar minuten kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een uitslaande brand. Rookmelders zijn daarom van levensbelang.’

Download hier het Jaaroverzicht Fatale Woningbranden 2017

Bron: VEBON-NVOB

Meis genomineerd voor Onderneming van het Jaar 2017

Met trots kunnen wij u mededelen dat Meis Brandbeveiliging is genomineerd voor Onderneming van het jaar in gemeente Gorinchem, in de categorie MKB & Grootzakelijk !

De jurycommissie van Business Event gemeente Gorinchem heeft vorige week de genomineerden bekend gemaakt voor de 3e editie van dit netwerkevenement.
In onze categorie zijn, op basis van vooraf gestelde criteria en jurybezoek, uit een lange lijst van kandidaten drie bedrijven geselecteerd:

MKB & Grootzakelijk:
• Meis Brandbeveiliging B.V. – Dennis van der Meis
• De Groot & Visser B.V. – Anita de Groot
• Van Ekeren – Tessa van Ekeren, Jesse van Ekeren, Jenno van Ekeren, Dennis Kuiper en Vincent Bons

Woensdag 11 oktober aanstaande zal een bijzondere ontmoeting plaats vinden bij Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden te Gorinchem. De genomineerden van het Business Event gemeente Gorinchem zullen kennis maken met de betrokkenen van dit jaarlijks terugkerend netwerkevenement. Wie zijn de gezichten van de welbekende voordrachtscommissie, welke betrokken businesspartners maken het evenement mede mogelijk en niet te vergeten wie zal bepalen wie de awards mee naar huis mogen nemen?
Tijdens deze bijeenkomst krijgen deze onderscheidende ondernemers de mogelijkheid om zichzelf te presenteren door middel van een pitch. De deskundige jury zal na afloop vragen stellen om een compleet beeld te vormen van het ondernemerschap. De uiteenlopende bedrijven worden allen gerund door inventieve medewerkers en delen hun geheimen van hun succes met de aanwezigen. Een ontmoeting met als doel elkaar onderling te inspireren en de jury voor een lastige taak te zetten. Deze aftrap van het Business Event gemeente Gorinchem is uitsluitend bedoeld voor genodigden.
De finale presentaties zal plaats vinden op maandag 27 november in De Nieuwe Doelen en de kaartverkoop is inmiddels van start gegaan voor belangstellenden. Kaarten kunnen besteld worden via de website www.businesseventgorinchem.nl.

 

 

 

 

NIEUWE CERTIFICERING ONDERHOUD NOODVERLICHTING

Meis Brandbeveiliging heeft juni dit jaar een nieuwe certificering behaald voor het onderhouden van noodverlichting en vluchtwegarmaturen, en nu is eindelijk het officiële certificaat binnen !
De certificering is afgenomen door KIWA NCP en verklaart dat Meis Brandbeveiliging voldoet voor geleverd onderhoud aan Noodverlichting en vluchtwegindicatie K21019-01.

Uiteraard is dit weer een mooi aanvullingen op onze kwalitatieve dienstverlening welke via deze certificering gewaarborgd wordt.

http://vebon-novb.nl/nl/vebon-novb-label/erkenningsregelingen?leverancierid=2253&regelingid=0&id=1090