Brandwerende doorvoeringen

diensten

Meis Brandbeveiliging is dealer van Magma Firestop. Wij zijn een erkend applicateur voor brandwerende afdichtingen.

Om te voorkomen dat een brand zich van de ene naar de andere ruimte uitbreidt en giftige gassen en rook zich verspreiden, is de aanwezigheid van rook- en brandscheidingen in een gebouw van het grootste belang.

Door middel van compartimentering is een brand beter te beheersen, krijgen mensen die zich in het gebouw bevinden betere mogelijkheden om de situatie te ontvluchten en hebben vlammen gedurende een bepaalde tijd geen kans om over te slaan naar andere delen van het gebouw.

Het is zaak om uw brandscheidingen goed te laten aanbrengen en te controleren om daarna waar nodig adequate maatregelen te nemen. Openingen in deze scheidingen kunnen er namelijk voor zorgen dat rook en gassen zich alsnog kunnen verspreiden naar bijvoorbeeld vluchtwegen. Vaak zijn deze openingen gemaakt om kabels, (kunststof )leidingen en ventilatiekanalen door te voeren.

Ook als er geen zichtbare openingen zijn kunt u in geval van brand voor onaangename situaties komen te staan: installatieonderdelen kunnen namelijk smelten, vervormen of verbranden waardoor alsnog een opening ontstaat. De gevolgen kunnen groot zijn. Een extra reden om al vooraf de juiste maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichtingen

Het nemen van brandwerende maatregelen is in veel gevallen een wettelijke verplichting.

De wetgeving schrijft voor dat een gebouw geheel brandveilig dient te zijn én te blijven. Om de uitbreiding van brand en rook te beperken moet een gebouw worden verdeeld in brand- en rookcompartimenten. Alle bouwkundige elementen die het brandcompartiment begrenzen dienen een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag te hebben die door de bouwregelgeving is aangewezen.

Het Bouwbesluit geeft de technische voorschriften voor wat betreft de omvang en de minimale prestaties van de branden rookcompartimenten. Deze voorschriften zijn afhankelijk van de vraag of er sprake is van nieuwbouw of bestaande bouw. Bovendien wordt aangegeven volgens welke norm de prestatie moet worden aangetoond. Gebouwen die niet voldoen aan de voorschriften van de bouw-, milieu- of gebruiksvergunning kunnen de bezitter/ gebruiker ervan voor onaangename verrassingen plaatsen en zelfs de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Immers beperkingen aan het gebruik of uitgestelde oplevering van een gebouw kunnen net zo nadelig uitpakken als een brand.

Door regelmatig de status van de brandscheidingen te controleren en het noodzakelijke onderhoud te legen voorkomt u onaangename situaties. Aantoonbare investeringen in brandveiligheid betalen zich bovendien terug door het soepel verkrijgen van vergunningen en het doorlopen van inspecties. Ook verzekeraars verlangen een goede instandhouding van de brandcompartimenten. Indien na een calamiteit blijkt dat u niet aan de minimumeisen heeft voldaan, dan kan dat gevolgen hebben voor de dekking.