Droge blusleidingen

diensten

Droge blusleidingen

Meis Brandbeveiliging B.V. is een Erkend onderhoudsbedrijf voor droge blusleidingen en verzorgt het jaarlijks controleren, repareren, testen en 5-jaarlijks beproeven hiervan. De werkzaamheden voor het 5-jaarlijks periodiek beproeven en afpersen van droge blusleidingen op 24 bar, wordt geheel uitgevoerd conform NEN 1594:2006.
Het beproeven kan alleen worden uitgevoerd nadat de jaarlijkse controle/onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden en de geconstateerde gebreken zijn verholpen, dan noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd. Na uitvoering van de werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een compleet Rapport van Bevindingen.

Meis Brandbeveiliging B.V. werkt met een afpers-unit waarin wij 1000 liter water kunnen meenemen, zodat er met gemak meerdere blusleidingen per dag kunnen worden beproefd!

Hogedruk (HD) droge blusleidingen

Meis Brandbeveiliging BV kan ook de nieuwe hogedruk droge blusleidingen onderhouden en beproeven. Het 5-jaarlijkse beproeven van deze hogedruk blusleiding wordt uigevoerd op 60 bar. Met onze aangepaste afpers-unit kunnen wij zowel lagedruk- als hogedruk blusleidingen beproeven.

Brandputten

Meis Brandbeveiliging BV kan ook de inspectie, reparatie en regeneren van zowel open als gesloten brandputten verzorgen. Door de brandput jaarlijks te laten inspecteren en besproeven bent u verzekert van een betrouwbare put. Per brandweerput wordt er een rapportage opgemaakt waarin o.a.de volgende onderdelen zijn opgenomen: capaciteit in combinatie met de manometrische zuigdruk, kwaliteit en bereikbaarheid van de put.

Een overzicht van de werkzaamheden:

  • Schoonpompen met een groot vermogen pomp
  • Coordinaten per brandput bepalen d.m.v. GPS
  • Testen van capaciteit i.c.m. manometrische zuigdruk
  • Metingen met geijkte digitale fl owmeters
  • Controle van opstelplaats en verwijderen van begroeiing
  • Verwijderen van zand en vuil uit de put
  • Aanbrengen van markeringen op wegdek (optioneel)
  • Aanbrengen of herstellen van aanrijdbescherming (optioneel)
  • Regeneren van verzande brandputten