facebooktwitter

CONTROLE EN ONDERHOUD BRANDBLUSMIDDELEN

Waarom onderhoud?


Blusmiddelen zijn: draagbare brandblussers, verrijdbare blustoestellen, brandslanghaspels en blusinstallaties. 
Als u in uw bedrijf (of woning) over een blusmiddel beschikt dan is het belangrijk dat u er op aan kunt dat deze werken op het moment dat het nodig is, dus in geval van brand. Komt u op dat moment tot de ontdekking dat een blusmiddel niet of niet goed functioneert dan neemt de kans op het uitgeblust krijgen een van brand snel af. Erger nog: de situatie kan door deze onaangename verrassing uit de hand lopen.

Waarom het onderhoud van blusmiddelen zo belangrijk is, is sterk afhankelijk waar de brandblussers of brandslanghaspels geplaatst worden. Er zijn een aantal factoren waardoor deze niet goed kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan natte of vochtige ruimten, zeer koude of juist zeer warme ruimten, hangen de blusmiddelen buiten of binnen in een openbare ruimte.
Brandblusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan u hoopt dat u ze nooit nodig zult hebben, maar wanneer ze nodig zijn moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang.

RISICO’S

Het Bouwbesluit bepaalt dat het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens NEN 2559 (draagbare blustoestellen), NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen), NEN 671-3 (brandslanghaspels). Ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten verlangen dit onderhoud. Wanneer blijkt dat na een calamiteit de middelen niet (tijdig) gekeurd zijn voldoet u niet aan uw zorgplicht en kan dit leiden tot hoge boetes en in sommige gevallen het sluiten van uw bedrijf.

Daarnaast zal uw brandverzekeraar u verwijzen naar de regels gesteld in de Bedrijfsregeling Brandregres. Kort gezegd houdt dit in dat brandverzekeraars een uitgekeerde brandschade volledig op de veroorzaker kunnen verhalen wanneer deze zich niet aan de zorgplicht heeft gehouden. Bedrijven kunnen dus tot in de miljoenen aansprakelijk worden gesteld.
Juist omdat het Brandregres een dekkende verzekering lastig maakt, is het belangrijk om brandrisico’s te onderkennen en waar mogelijk te voorkomen.

PERIODIEK ONDERHOUD

Meis Brandbeveiliging is REOB gecertificeerd. Wij beschikken aantoonbaar over onderhouds-deskundigen met een opleiding voor onderhoud aan blusmiddelen (REOB), het benodigde speciale gereedschap en zij weten hoe het onderhoud uitgevoerd moet worden. Daarnaast zijn onze servicemonteurs VCA-gediplomeerd om de werkzaamheden veilig uit te voeren.


Meis Brandbeveiliging kan het onderhoud van alle merken blusmiddelen vakkundig onderhouden.
Onze servicemonteurs zijn multifunctioneel opgeleid, dat wil zeggen dat zij niet alleen de blusmiddelen kunnen keuren maar tegelijkertijd ook uw noodverlichting, keerkleppen, verbandkoffers of AED’s.

DIGITALE RAPPORTAGE

De gekeurde blusmiddelen worden geregistreerd in een PDA. Bij een eerste onderhoudsronde worden alle blusmiddelen voorzien van een barcode zodat ieder middel een uniek nummer heeft gekregen. Per locatie krijgt u na afloop van het onderhoudsbezoek een digitaal onderhoudsrapport gemaild.

ONTZORGEN

Binnen Meis Brandbeveiliging vindt u dienstverleningsvormen welke noodzakelijk zijn voor het nakomen van uw zorgplicht. De rol van Meis Brandbeveiliging is het duurzaam ontzorgen van diensten, daarom krijgt u ieder jaar automatisch bericht wanneer het onderhoud van de blusmiddelen weer uitgevoerd moet worden.

Meis Brandbeveiliging BV
Papland 13-E
4206 CK Gorinchem
0183 675166
info@meis-brandbeveiliging.nl

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op en we zorgen ervoor dat we binnen 24 uur reageren.