facebooktwitter

Wanneer de algemene verlichting bij een calamiteit of om een andere reden ineens uitvalt, is het belangrijk dat de noodverlichting werkt en dat uw medewerkers en bezoekers het pand op een veilig manier kunnen verlaten. De vluchtroutes dienen goed verlicht te zijn en duidelijk te worden aangegeven. Nog belangrijker is dat de armaturen werken. Hiervoor is preventief onderhoud van groot belang.

Volgens het bouwbesluit en de Arbowet dient in ieder gebouw de noodverlichting tenminste eenmaal per jaar te worden gecontroleerd en onderhouden.

VLUCHTWEGINDICATIE

Vluchtwegindicatie zijn noodverlichting armaturen met een pictogram. Deze maken de vluchtroute herkenbaar door met pijlen aan te geven hoe de vluchtroute loopt. Hierdoor kunt u snel en gemakkelijk een pand verlaten bij een calamiteit. De vluchtwegindicatie moet altijd permanent branden.

NOODVERLICHTING

Noodverlichting (ook wel anti-paniek verlichting genoemd) zijn armaturen welke onder andere de vluchtroutes moeten verlichten. Hierdoor kunnen personen veilig hun route volgen. De noodverlichting brandt alleen in geval van een stroomstoring.

ONDERHOUD NOODVERLICHTING

Meis Brandbeveiliging is KIWA gecertificeerd voor het onderhouden van noodverlichting en vluchtwegindicatie. Wij voeren het onderhoud volgens de inspectierichtlijn ISSO79 en NEN-EN 50172.
Tenminste eenmaal per jaar moet de noodverlichting worden gecontroleerd en onderhouden.
Onze servicemonteurs zijn multifunctioneel opgeleid, dat wil zeggen dat zij niet alleen de noodverlichting kunnen keuren maar tegelijkertijd ook uw blusmiddelen, keerkleppen, verbandkoffers of AED’s.

DIGITALE RAPPORTAGE

De gekeurde noodverlichtingen worden geregistreerd in een PDA. Bij een eerste onderhoudsronde worden alle noodverlichtingsarmaturen voorzien van een barcode zodat ieder middel een uniek nummer heeft gekregen. Per locatie krijgt u na afloop van het onderhoudsbezoek een digitaal onderhoudsrapport gemaild.

ONTZORGEN

Binnen Meis Brandbeveiliging vindt u dienstverleningsvormen welke noodzakelijk zijn voor het nakomen van uw zorgplicht. De rol van Meis Brandbeveiliging is het duurzaam ontzorgen van diensten, daarom krijgt u ieder jaar automatisch bericht wanneer het onderhoud van de noodverlichting weer uitgevoerd moet worden.

Meis Brandbeveiliging BV
Papland 13-E
4206 CK Gorinchem
0183 675166
info@meis-brandbeveiliging.nl

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op en we zorgen ervoor dat we binnen 24 uur reageren.