facebooktwitter

CONTROLE KEERKLEPPEN

 

Zorgplicht

De kwaliteit van het water binnen leidingwater installaties dient met het oog op de volksgezondheid gewaarborgd te blijven. Conform het Bouwbesluit en de Drinkwaterwet heeft u als eigenaar en/of beheerder, een zorgplicht voor de kwaliteit van de leidingwaterinstallaties in uw gebouw. Invulling van deze zorgplicht is vastgelegd in de normen NEN1006 en WB 1.4G.

Aanwezigheid van keerkleppen

Op grond van deze normen dienen er terugstroombeveiligingstoestellen (keerkleppen) te zijn aangebracht bij apparaten die zijn aangesloten op de waterleiding zoals brandslanghaspels. Keerkleppen dienen maximaal 150mm na aftakking te zijn geplaatst. Deze verhinderen, bij een goede werking, dat verontreinigd water kan terugstromen in het waterleidingnet.

Jaarlijkse controle keerkleppen is verplicht

De keerkleppen dienen jaarlijks op hun goede werking te worden gecontroleerd en de bevindingen hiervan dienen in een logboek te worden vastgelegd. De afgelopen jaren wordt er door de Waterleidingsbedrijven veelvuldig gecontroleerd dat dit jaarlijks onderhoud ook daadwerkelijk plaats vindt.

Wat kan Meis Brandbeveiliging hierin voor u betekenen?

Meis Brandbeveiliging BV kan de plaatsing en controle van keerkleppen bij brandslanghaspels voor u op professionele wijze uitvoeren. Dit kan worden gecombineerd met het onderhoud aan uw brandslanghaspel(s).

ONDERHOUD BRANDPUT

Meis Brandbeveiliging BV kan ook de inspectie, reparatie en regeneren van zowel open als gesloten brandputten verzorgen.
Door de brandput 1 maal per jaar te laten inspecteren en beproeven bent u verzekert van een betrouwbare put.

Per brandweerput wordt er een rapportage opgemaakt waarin o.a. de volgende onderdelen zijn opgenomen: capaciteit in combinatie met de manometrische zuigdruk, kwaliteit en bereikbaarheid van de put.

Per brandweerput wordt er een rapportage opgemaakt waarin onder andere de volgende onderdelen zijn opgenomen: capaciteit in combinatie met de manometrische zuigdruk, kwaliteit en bereikbaarheid van de put.

CONTROLE VAN HYDRANTEN

Voor de brandweer zijn de hydranten, ofwel de ondergrondse brandkranen, erg belangrijk voor het uitvoeren van de repressieve brandweertaken. De controle en onderhoud van hydranten dient jaarlijks te worden uitgevoerd.

Meis Brandbeveiliging neemt deze werkzaamheden daarom graag van u over. Wij verzorgen de controle, contacten en rapportage met de verschillende instanties.

Enkele voorbeelden van onze werkzaamheden:
– Controleren van de brandkraangegevens met de praktijk.
– Uitvoeren van een capaciteitstest van de hydrant met één van de geijkte flowmeters.
– Verwijderen van zand en vuil.
– Verwijderen van begroeiing.

BRANDWERENDE DOORVOERINGEN

Om te voorkomen dat een brand zich van de ene naar de andere ruimte uitbreidt en giftige gassen en rook zich verspreiden, is de aanwezigheid van rook- en brandscheiding in een gebouw van grootste belang. Het is zaak om uw brandscheidingen goed te laten aanbrengen en te controleren om daarna waar nodig adequate maatregelen te nemen welke wettelijk verplicht zijn. Meis Brandbeveiliging levert en monteert materialen voor het brandwerend afdichten van leidingen-,luchtkanaal- en kabelgootsystemen of combinaties hiervan.

CONTROLE BRANDMELD- EN/OF ONTRUIMINGSINSTALLATIES

Brandmeld- en/of ontruimingsinstallaties moeten beheerd, gecontroleerd en onderhouden worden. Ten minste 1 keer per jaar moet door een deskundig persoon het nodige onderhoud en een controle op een goede werking worden verricht.

Meis Brandbeveiliging kan het onderhoud voor u verzorgen. Ook de maandelijkse controles door een Opgeleid Persoon kunnen wij voor u verzorgen.

AUTOMATISCH BLUSSYSTEEM

Meis Brandbeveiliging kan voor bepaalde toepassingen, bijvoorbeeld onbemande ruimtes, een automatisch blussysteem leveren en onderhouden. Het blussysteem bevat de blusstof FM-200, dit is een HFK en is reeds zeer effectief bij lage concentraties. Ze kenmerken zich door een hoge veiligheid, zelfs tijdens de aanwezigheid van het blusgas in bemande ruimtes kunnen personen veilig worden geëvacueerd. FM-200 is een actief blusmiddel. De werking berust op een fysieke koeling van het vuur op een moleculair niveau, zodat de hitte letterlijk verwijderd wordt uit het vlamfront tot een zodanig niveau dat de verbranding stopt.

Het blusgas wordt vanwege een lage opslagdruk in 10 sec. afgeblazen waardoor er door deze snelle blussing onnodige gevolgschade wordt voorkomen. FM-200 is elektrisch niet geleidend en ook niet corrosief, ook laat het géén deeltjes of olieachtige residu achter, die elektronische apparatuur kunnen beschadigen of verontreinigen. Dit systeem is gemakkelijk te monteren, vergeleken met CO-2 systemen heeft het ook minder cilinderopslagruimte nodig en bespaart dus kostbare ruimte. Detectie-, blusleidingen en overdrukontlasting openingen zijn nu niet meer nodig. Het systeem kent dan ook nauwelijks inbouwkosten.

Deze blussystemen worden regelmatig toegepast op machines, regelkasten, motorruimte van jachten, meterkasten, etc.

ONDERHOUD SPRINKLER SYSTEEM

Meis Brandbeveiliging BV kan de inspectie, reparatie en het onderhoud van automatische sprinklersystemen verzorgen.
In verband met de zorgplicht bent u als beheerder/eigenaar zelf verantwoordelijk voor een deugdelijk systeem dat voldoet aan de voorschriften en dat adequaat wordt onderhouden.

Een automatisch sprinklersysteem beschermd uw vastgoed tegen brand en kan deze onder controle houden totdat de hulpdiensten zijn gearriveerd.
Voordelen van dit systeem zijn onder andere:
– de veiligheid van uw personeel en bezoekers
– beperken van gevolg schade
– korting op uw verzekeringspremie

Meis Brandbeveiliging BV
Papland 13-E
4206 CK Gorinchem
0183 675166
info@meis-brandbeveiliging.nl

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op en we zorgen ervoor dat we binnen 24 uur reageren.